Ο νόμος 3432/2006 άρθρο 26, προβλέπει ότι η σίτιση των φοιτητών εξασφαλίζεται με τη λειτουργία Περιφερειακής Φοιτητικής Εστίας. Στην άνετη τραπεζαρία της Ακαδημίας προσφέρεται καθημερινά σίτιση σε όσους φοιτητές της ΠΑΕΑΚ δικαιούνται.