Εκτύπωση

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχερικά με τη διευκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως την ανακοίνωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.