Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαινίσεως και πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ακαδημίας. Στον προαναφερθέντα χώρο διοργανώνονται συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια και πραγματοποιείται η απονομή των πτυχίων των φοιτώντων και στα τρία Προγράμματα Σπουδών.