Τελευταία νέα

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Βάσει της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Αποφάσεως δικαίωμα κατάταξης έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε όλες τις κατηγορίες αποφοίτων Σχολών (Πανεπιστήμιων, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας), αφορούν, μόνο άρρενες.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 46935/ζ1/22 (ΦΕΚ 2031 Β/21-4-2022) Υπουργική Απόφαση, δύνανται απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, συναφούς με το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών αντικειμένου, να κατατάσσονται στην ΠΑΕΑΚ, μετά από επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω.

Τα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης κατατίθενται από 01 έως και 15 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οδηγίες καθώς και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης.

Περισσότερα...

Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών - ΕΝΤΥΠΑ

 

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-24 θα πραγματοποιηθούν αυστηρά κατά το διάστημα

29.01.2024 έως και 07.02.2024.

Παρακαλώ φροντίστε για την έγκαιρη ανανέωση της εγγραφής σας.

Αλλαγές-διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων δεν θα είναι εφικτές.

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα παρακάτω και μην δηλώσετε μαθήματα που δεν προσφέρονται.

Περισσότερα...

Μετεγγραφές

Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ημερομηνίες που ορίζει. Εάν η αίτησή τους, γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο για μετεγγραφή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τότε αποστέλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ακαδημία.

Βεβαιώσεις Σπουδών-Πιστοποιητικά

Για την έκδοση βεβαιώσεων

Περισσότερα...

Ορκωμοσίες

Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας:

Περισσότερα...

Πτυχιακές Εργασίες

Οδηγίες και ημερομηνίες οριστικής κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

Περισσότερα...

Διαγραφές

 Δικαιολογητικά Διαγραφής:

Περισσότερα...