Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  • Αμαλία Γεναράκη, Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης