Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πατήστε στα ονόματα δεξιά για περισσότερες πληροφορίες.

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Βασιλεία Μπούρα, Δρ. Ηλεκτροακουστικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου).
  2. Γεώργιος Σαμουράκης, Δρ. Πατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου).
  3. Γεώργιος Σημαντήρης, κάτοχος M.Sc. του Tμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου).