Σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο λειτουργεί σύγχρονο Εργαστήριο Μουσικής, το οποίο αποτελείται από στούντιο ηχογραφήσεων, έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, βιβλιοθήκη με βιβλία εκκλησιαστικής μουσικής σε βυζαντινή σημειογραφία, βιβλία παραδοσιακής μουσικής σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή σημειογραφία. Το εργαστήριο διαθέτει φωνητικό αρχείο και αίθουσα Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν ακούσματα από τις μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια άρτια μουσική παιδεία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

 

 
 
 
 
 
 
α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βάσει των δύο προγραμμάτων “Μελωδός” και “Sibellius 2,5” που έχουν καταχωρηθεί στους Η/Υ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο των μαθημάτων τους δύνανται να καταγράφουν, να συνθέτουν, να εκτελούν, να ακροάζονται την Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική. Παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιούν το πολυλεξικό, τον μεταφραστή, τον βυζαντινό κειμενογράφο, τον αναγνώστη αρχείων PDF κ.α. προγράμματα. Επίσης στη διάθεσή τους είναι όλα τα λειτουργικά βιβλία της εκκλησίας σε ηλεκτρονική μορφή.

 
 
 
 
 
 
β. ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ


γ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ

Σε αυτήν την αίθουσα έχουν τοποθετηθεί τα όργανα πιάνο και ηλεκτρικό πιάνο με τη χρήση των οποίων και με την βοήθεια των διδασκόντων καθηγητών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στα μαθήματα Φωνητικής, Ευρωπαϊκής Μουσικής (θεωρία, σολφέζ και αρμονία), Ακουστικής και Μουσικής Ορθογραφίας.