Στο ισόγειο λειτουργεί επί αρκετά έτη το παρεκκλήσιο των «Κρητών Αγίων», το οποίο καλύπτει διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της Ακαδημίας.