Στον αύλειο χώρο της Ακαδημίας λειτουργεί σε καθημερινή βάση ο ιδρυματικός ναός της Αγίας Σκέπης.

Στο ναό της Αγίας Σκέπης τελούνται οι ακολουθίες του όλου ενιαυτού. Επιπροσθέτως πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος, διάφορες πρακτικές ασκήσεις στους τομείς της Μουσικής, της Ομιλητικής, της Λειτουργικής και της Τελετουργικής.