Μαθήματα Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ101 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη - Βιβλική Αρχαιολογία
  2. ΙΕΡ102 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
  3. ΙΕΡ103 Αρχαία Ελληνικά
  4. ΙΕΡ104 Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)
  5. ΙΕΡ105 Εκκλησιαστική Ιστορία
  6. ΙΕΡ106 Βυζαντινή Μουσική (Ι)
  7. ΙΕΡ107 Ξένη Γλώσσα (Ι)
  8. ΙΕΡ108 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ111 Λατινικά
  2. ΙΕΡ112 Χορωδιακές Ασκήσεις
  3. ΙΕΡ113 Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής - Κρητική Διάλεκτος
  4. ΙΕΡ114 Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης και Στοιχεία της Εβραϊκής Γλώσσας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ201 Ερμηνεία Λειτουργικών Αναγνωσμάτων Παλαιάς Διαθήκης
  2. ΙΕΡ202 Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης
  3. ΙΕΡ203 Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙ)
  4. ΙΕΡ204 Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  5. ΙΕΡ205 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  6. ΙΕΡ206 Βυζαντινή Μουσική (ΙΙ)
  7. ΙΕΡ207 Ξένη Γλώσσα (ΙΙ)
  8. ΙΕΡ208 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ211 Ιστορία και διαμόρφωση του Εκκλησιαστικού Εορτολογίου
  2. ΙΕΡ212 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
  3. ΙΕΡ213 Άγιοι και Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 19ο και 20ο αιώνα
  4. ΙΕΡ214 Θεσσαλονίκη: Θεολογία, Αγιολογία, Ιεραποστολή

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ301 Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙΙ)
  2. ΙΕΡ302 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
  3. ΙΕΡ303 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
  4. ΙΕΡ304 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
  5. ΙΕΡ305 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας
  6. ΙΕΡ306 Βυζαντινή Μουσική (ΙΙΙ)
  7. ΙΕΡ307 Ξένη Γλώσσα (ΙΙΙ)
  8. ΙΕΡ308 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ311 Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία
  2. ΙΕΡ312 H Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία
  3. ΙΕΡ313 Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής
  4. ΙΕΡ314 Εκκλησιαστικά Χειρόγραφα

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ401 Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος
  2. ΙΕΡ402 Σλαβικές και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  3. ΙΕΡ403 Θρησκειολογία
  4. ΙΕΡ404 Εισαγωγή στην Πληροφορική
  5. ΙΕΡ405 Κανονικό Δίκαιο
  6. ΙΕΡ406 Σύγχρονες Αιρέσεις
  7. ΙΕΡ407 Δογματική και Συμβολική Θεολογία (Ι)
  8. ΙΕΡ408 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ411 Αρχαίες Χριστιανικές Εκκλησίες της Ανατολής
  2. ΙΕΡ412 Η Παλαιά Διαθήκη στα Βιβλία της Καινής Διαθήκης
  3. ΙΕΡ413 Θεολογία της Λατρείας
  4. ΙΕΡ414 Κωνσταντινούπολη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ501 Δογματική και Συμβολική Θεολογία (ΙΙ)
  2. ΙΕΡ502 Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι Επαρχίες του
  3. ΙΕΡ503 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
  4. ΙΕΡ504 Εκκλησιαστικό Δίκαιο
  5. ΙΕΡ505 Τυπικό
  6. ΙΕΡ506 Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη
  7. ΙΕΡ507 Διαχείριση Εκκλησιαστικών Ζητημάτων
  8. ΙΕΡ508 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ511 Ποιμαντική Ψυχολογία
  2. ΙΕΡ512 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  3. ΙΕΡ513 Ορθόδοξος Μοναχισμός (Λαύρες - Σινά - Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα)
  4. ΙΕΡ514 Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ601 Χριστιανικό Ήθος και Ζωή
  2. ΙΕΡ602 Οικουμενική Θεολογία και Διάλογοι
  3. ΙΕΡ603 Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία
  4. ΙΕΡ604 Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία
  5. ΙΕΡ605 Ομιλητική
  6. ΙΕΡ606 Ποιμαντική
  7. ΙΕΡ607 Εορτολόγιο - Μηνολόγιο
  8. ΙΕΡ608 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ611 Μηχανογραφημένη Λογιστική
  2. ΙΕΡ612 Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξο Εκκλησία
  3. ΙΕΡ613 Ερμηνευτική Προσέγγιση Ιερών Κανόνων
  4. ΙΕΡ614 Πατριαρχείο Αντιοχείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ701 Ποιμαντική και Ενορία
  2. ΙΕΡ702 Εξομολογητική
  3. ΙΕΡ703 Τελετουργική
  4. ΙΕΡ704 Χριστιανική Αρχαιολογία
  5. ΙΕΡ705 Υμνολογία
  6. ΙΕΡ706 Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
  7. ΙΕΡ707 Ιστορία και Κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης
  8. ΙΕΡ708 Ιερές Ακολουθίες

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ711 Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων
  2. ΙΕΡ712 Νεομαρτυρολογικές Πηγές
  3. ΙΕΡ713 Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  4. ΙΕΡ714 Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΙΕΡ801 Ορθόδοξη Χριστιανική Τέχνη και Πολιτισμός
  2. ΙΕΡ802 Εκκλησιαστική Διοίκηση και Οργάνωση
  3. ΙΕΡ803 Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκκλησία Κρήτης
  4. ΙΕΡ804 Βιοηθική
  5. ΙΕΡ805 Ερμηνεία Λειτουργικών Κειμένων
  6. ΙΕΡ806 Ιεραποστολή
  7. ΙΕΡ807 Φιλοκαλική και Νηπτική Παράδοση: Κείμενα και Βίωμα
  8. ΙΕΡ808 Ιερές Ακολουθίες
  9. Πτυχιακή Εργασία

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΙΕΡ811 Η Μητρόπολη και η Ενορία στην Ιστορία, το Παρόν και Μέλλον
  2. ΙΕΡ812 Χριστιανικός Πολιτισμός και Πολυπολιτισμικότητα
  3. ΙΕΡ813 Δυτική Θεολογία και Ομολογίες
  4. ΙΕΡ814 Εθναρχούσα Εκκλησία. Διαφωτισμός και Εθνοφυλετισμός