Μαθήματα Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ101 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (Ιστορία - Σημειογραφία)
  2. ΜΟΥΣ102 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Α’ θεωρία-σολφέζ)
  3. ΜΟΥΣ103 Υμνολογία (περίοδοι της Υμνογραφίας και Υμνογραφικοί Όροι)
  4. ΜΟΥΣ104 Αρχαία Ελληνικά
  5. ΜΟΥΣ105 Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)
  6. ΜΟΥΣ106 Φωνολογία (θεωρητική καταγωγή και εξέταση των Φθόγγων)
  7. ΜΟΥΣ107 Εισαγωγή στη Ρυθμολογία (αρχαία ελληνικά μέτρα κλπ)
  8. ΜΟΥΣ108 Ξένη Γλώσσα (Ι)

 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ111 Οργανογνωσία Παραδοσιακών Οργάνων
  2. ΜΟΥΣ112 Στεριανή και Νησιώτικη Μουσική Παράδοση
  3. ΜΟΥΣ113 Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής - Κρητική Διάλεκτος

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ201 Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής (άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου)
  2. ΜΟΥΣ202 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική (ασκήσεις σολφέζ)
  3. ΜΟΥΣ203 Υμνολογία ( φιλολογική και θεολογική ανάλυση ύμνων)
  4. ΜΟΥΣ204 Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης
  5. ΜΟΥΣ205 Ερμηνεία Λειτουργικών Αναγνωσμάτων Παλαιάς Διαθήκης
  6. ΜΟΥΣ206 Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  7. ΜΟΥΣ207 Ορθοφωνία (τεχνική της Απαγγελίας)
  8. ΜΟΥΣ208 Ξένη Γλώσσα (ΙΙ)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ211 Οργανογνωσία Παραδοσιακών Οργάνων
  2. ΜΟΥΣ212 Άγιοι και Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 19ο και 20ο αιώνα
  3. ΜΟΥΣ213 Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιάτικη Ρωμαϊκή Μουσική Παράδοση

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ301 Αναστασιματάριο Αργό (Πέτρου και Ιωάννου)
  2. ΜΟΥΣ302 Ευρωπαϊκή Μουσική (Β’ θεωρία και σολφέζ)
  3. ΜΟΥΣ303 Υμνολογία (φιλολογική και θεολογική ερμηνεία ύμνων του Αναστασιματαρίου)
  4. ΜΟΥΣ304 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας - Ιερές Ακολουθίες
  5. ΜΟΥΣ305 Πανδουρίδα (ταμπουράς), όργανο αναφοράς της Βυζαντινής Μουσικής
  6. ΜΟΥΣ306 Τυπικό (προθεωρία τυπικού της Αγ. του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας)
  7. ΜΟΥΣ307 Φωνητική (για την καλύτερη τοποθέτηση της φωνής)
  8. ΜΟΥΣ308 Ξένη Γλώσσα (ΙΙΙ)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ311 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ312 Κρητική Μουσική
  3. ΜΟΥΣ313 Εκκλησιαστικά Χειρόγραφα

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ401 Ειρμολόγιο Αργό και Σύντομο (ειρμοί, καταβασίες, αυτόμελα)
  2. ΜΟΥΣ402 Ευρωπαϊκή Μουσική (συνέχεια)
  3. ΜΟΥΣ403 Εισαγωγή στην Πληροφορική
  4. ΜΟΥΣ404 Ηχολογία (κλίμακες Ανατολικής Μουσικής)
  5. ΜΟΥΣ405 Πανδουρίδα (ταμπουράς), πρακτική εφαρμογή των Ήχων στο Όργανο
  6. ΜΟΥΣ406 Τυπικό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
  7. ΜΟΥΣ407 Φωνητική

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ411 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ412 Κωνσταντινούπολη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
  3. ΜΟΥΣ413 Θεολογία της Λατρείας

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ501 Δοξαστάριον (δοξαστικά του όλου ενιαυτού)
  2. ΜΟΥΣ502 Ευρωπαϊκή Μουσική (Γ’ θεωρία και σολφέζ)
  3. ΜΟΥΣ503 Παλαιό και νέο σύστημα γραφής Βυζ. Μουσικής
  4. ΜΟΥΣ504 Τυπικό - Ιερές Ακολουθίες
  5. ΜΟΥΣ505 Ιστορία Μουσικών Συστημάτων (αρχαίων, ανατολικών, σύγχρονων)
  6. ΜΟΥΣ506 Δημώδης Ελληνική Μουσική (δημοτικά τραγούδια)
  7. ΜΟΥΣ507 Πολυέλεοι - Δοξολογίες κατ’ ήχον των Μεγ. Μουσικοδιδασκάλων

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ511 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ512 Φωνητική
  3. ΜΟΥΣ513 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ601 Χερουβικά - Κοινωνικά κατ’ ήχον των Μεγ. Μουσικοδιδασκάλων
  2. ΜΟΥΣ602 Ευρωπαϊκή Μουσική (αρμονία)
  3. ΜΟΥΣ603 Εορτολόγιο - Μηνολόγιο
  4. ΜΟΥΣ604 Ποιμαντική
  5. ΜΟΥΣ605 Δημοτική Ελληνική Μουσική
  6. ΜΟΥΣ606 Ακουστική και Μουσική Ορθογραφία
  7. ΜΟΥΣ607 Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ611 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ612 Φωνητική
  3. ΜΟΥΣ613 Πατριαρχείο Αντιοχείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ701 Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και Κρατηματάριο (αργά περίτεχνα μέλη)
  2. ΜΟΥΣ702 Μορφολογία (ανάλυση μουσικών έργων των μεγ. Βυζ. Μελοποιών)
  3. ΜΟΥΣ703 Ιστορία και Κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης
  4. ΜΟΥΣ704 Εμμελής Απαγγελία
  5. ΜΟΥΣ705 Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης
  6. ΜΟΥΣ706 Σχέση Βυζαντινής και Βαλκανικής Δημοτικής Μουσικής
  7. ΜΟΥΣ707 Μουσική Επιτηδεία - Ύφος και Ήθος

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ711 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ712 Φωνητική
  3. ΜΟΥΣ713 Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. ΜΟΥΣ801 Οκτάηχα Μαθήματα
  2. ΜΟΥΣ802 Η Βυζαντινή μουσική και η Λειτουργική Παράδοση της Εκκλησίας
  3. ΜΟΥΣ803 Ιστορία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  4. ΜΟΥΣ804 Διεύθυνση Βυζαντινού Χορού
  5. ΜΟΥΣ805 Ιστορία Μουσικής άλλων Ορθόδοξων Λαών
  6. ΜΟΥΣ806 Ιστορία Κρητικής Μουσικής
  7. ΜΟΥΣ807 Ερμηνεία λειτουργικών Κειμένων
  8. Πτυχιακή Εργασία

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ:

  1. ΜΟΥΣ811 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
  2. ΜΟΥΣ812 Φωνητική
  3. ΜΟΥΣ813 Εθναρχούσα Εκκλησία. Διαφωτισμός και Εθνοφυλετισμός