Τελευταία νέα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      

CENTRE D’ ETUDE  DE LA CULTURE ORTHODOXE

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ Τ.Θ. 520, Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ. & ΦΑΞ # 2841028680

EXO LAKONIA P.B. 520,  P.C. 72100  AGHIOS NIKOLAOS CRETE, TEL. & FAX # 2841028680

ЭКСО ЛАКОНИЯ п/я 520, ИНДЕКС 72100, АГИОС НИКОЛАОС, КРИТ, ТЕЛ./ФАКС  # 2841028680

EXO LAKONIA.  B P. 520  GR. 72100 AGHIOS NIKOLAOS CRÈTE N° de tél. & de télécopie :28410 28680  

Email: info@igl.gr

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για ένατη χρονιά διοργανώνει εντατικά μαθήματα εκμάθησης και βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας σε 3 επίπεδα (αρχάριο, μέσο, προχωρημένο).

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες από 3 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου τ.έ. Απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ξένων πανεπιστημίων. Είναι επίσης ανοιχτά και σε μετανάστες και αλλοδαπούς κατοίκους της πόλεως του Αγίου Νικολάου και άλλων περιοχών που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά  ή να βελτιώσουν το γλωσσικό τους  επίπεδο.

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες από 9.00 π.μ. ως 1.00 μ.μ. στις αίθουσες του Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, στα Έξω Λακώνια. Την ελληνική γλώσσα θα διδάξουν καθηγητές φιλόλογοι ελληνικών πανεπιστημίων.     

Παρακαλούμε πολύ, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στα παρακάτω μέιλ μέχρι και τις 25 Μαΐου. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση και οριστικοποίηση της συμμετοχής τους.

 

Πληροφορίες-εγγραφές έως και 25 Μαΐου 2015:

Στα ελληνικά:  κ. Δρακάκης Μανώλης, 2810- 289038, emdrakakis@yahoo.gr,

Στα αγγλικά:  κα Γεναράκη Αμαλία, 2810-761296,genaraki@uoc.gr,

Στα ρωσικά: κα Μπορίσοβα Τατιάνα, 2810- 325461, tatianaborissova@gmail.com,

ΦΑΞ: 28410- 28680

A course of Greek language will be held by the Institute of Greek Language,  and the Centre for the Study of the Orthodox Culture for four weeks, from 3 July 2015 until 1 August 2015. The courses will be intensive for elementary, intermediate and  for advanced learners.

The courses aim to students and professors of foreign universities and to non-Greek citizens of the town of Agios Nikolaos and of other areas who wish to learn or improve their knowledge of the Greek language.

The courses will take place in the area of Technological InstituteExo Lakonia of the municipality of Agios Nikolaos, Monday to Friday 9.00 to 13.00.Greek Professors of ancient and Modern Greek will teach in the courses.

            Those interested in attending the program, are kindly requested to complete the application form and send it to the following e-mails up to 25 May. There will be an immediate response and confirmation of their participation.

Information – Registrations until 25th  May 2015:

For the Greek Language:Mr Drakakis Manolis, 2810-289038, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

For the English Language:Mrs Genaraki Amalia, 2810-761296, genaraki@uoc.gr,

For the Russian Language:Mrs Borisova Tatiana, 2810-325461,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Институт Новогреческого языка, Православного богословия и культуры в сотрудничестве с Центром изучения православной культуры ваосьмой год проводит курсы интенсивного изучения новогреческого языка на трех уровнях: начальном,  среднем и продвинутом. 

            Курсы греческого языка будут продолжаться четыре недели с 3 июля по 1 августа.  Курсы, прежде всего, адресованы студентам и преподавателям иностранных вузов. Мы также приглашаем на них эмигрантов и иностранцев, проживающих в городе Агиос Николаос и в других районах Греции и желающих выучить греческий язык или повысить свой уровень владения им.

            Уроки греческого языка в рамкахкурсов будут проходить с понедельника по пятницу по утрам с 9.00 до 13.00 в аудиториях Технологического института г. Агиос Николаос в поселке Эксо Лакония. Занятия будут проводиться филологами – преподавателями греческих университетов.

Убедительно просим всех желающих принять участие в курсах заполнить заявку и отправить ее в электронном виде до 25 мая на нижеследующий адрес. Мы немедленно  подтвердим Ваше участие и направим Вам всю необходимую информацию.

Справки и запись на курсы до 25 мая 2015 г.:

На греческом языке:  г. Дракакис Манолис,  2810- 289038, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

На русском языке: Татьяна Борисова, 2810-325461Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

На английском языке: г-жа Амалия Яннараки, 2810-761296, genaraki@uoc.gr

Факс: 28410- 28680

 

Das Institut für Griechische Sprache, Orthodoxe Theologie und Kultur organisiert in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für das Studium der orthodoxen Kultur auch dieses Jahr wieder Sprachunterricht zum intensiven Lernen und zur Verbesserung der griechischen Sprache an. Die Kurse werden für drei Level angeboten: Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittene.

Die Kurse laufen über vier Wochen vom 3. Juli bis zum 1. August und richten sich in an Studenten und Lehrkräfte von Universitäten anderer Länder. Ebenso sind die Veranstaltungen offen für Ausländer, die in Agios Nikolaos oder Umgebung wohnen und die Griechisch lernen oder ihr Griechisch verbessern wollen.

Der Unterricht findet täglich von montags bis freitags von 09:00 bis 13:00 Uhr in den Räumen des Technischen Instituts von Agios Nikolaos (T.E.I) in der Ortschaft Exo Lakonia statt und wird von Professoren für Alt- und Neugriechisch durchgeführt.

            Wer an dem Programm teilnehmen möchte, wird gebeten, das beigefügte Formular auszufüllen und es bis zum 25. Mai an eine der unten stehenden Email-Adressen zu senden. Die Anmeldung wird dann unmittelbar per Email bestätigt.

Information / Anmeldung bis 25. Mai 2015:

In grichischer Sprache an: Mr Drakakis Manolis, 2810-289038, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

In englischer Sprache an: Mrs Genaraki Amalia, 2810-761296, genaraki@uoc.gr,

In russischer Sprache an: Mrs Borisova Tatiana, 2810-325461,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

En collaboration avec le Centre d’étude de la culture orthodoxe, l’Institut de langue grecque, de théologie et de culture orthodoxe organise, pour la neuvième année consécutive, des cours intensifs d’initiation au grec moderne et de perfectionnement de cette langue, correspondant aux trois niveaux suivants : élémentaire, moyen et supérieur.

Ces cours de langue, qui durent quatre semaines, commencent le vendredi 3 juillet et se terminent le samedi 1er août 2015. Ils s’adressent en priorité à des étudiants et à des enseignants d’universités étrangères, mais sont également ouverts à des immigrants et à des résidents étrangers de Saint-Nicolas (Ayios Nicolaos), ainsi que d’autres régions, désireux d’apprendre le grec ou d’améliorer leur niveau de connaissance de cette langue.

Les cours ont lieu tous les matins des jours ouvrables, soit du lundi au vendredi inclus, de 9 heures à 13 heures, dans les salles de l’Ecole technique (T.E.I.) de Saint-Nicolas, au lieu-dit Exo Lakonia. Ils sont donnés par des professeurs de langue grecque de l’enseignement secondaire et supérieur du pays.

Toute personne désireuse de suivre le programme des cours est priée de remplir le formulaire d’inscription et de l’envoyer par la voie électronique d’ici au 25 mai 2015 au plus tard, à l’une des adresses électroniques (e-mail) figurant ci-après. Les personnes inscrites recevront immédiatement une confirmation définitive de leur inscription.

     Pour la correspondance et tout renseignement en français, prière de s’adresser au

     père Georges Marnellos ; n° de tél. et de télécopie : 0030 28410 28680.

     Adresse électronique (e-mail) : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.