Τελευταία νέα

Λόγω μη απαρτίας του Εκλεκτορικού Σώματος και κατά την τρίτη συνεδρίαση στις 24 Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ΄αριθμ. 9916/Β1/26-1-2007 (ΦΕΚ 103/30-01-2007, τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης διδακτικού προσωπικού που είχε προκηρύξει η Ακαδημία μας στη βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική απέβη άγονη. Δείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι