Τελευταία νέα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ Π.Ι.Σ. & Π.Ε.Μ.Ψ.

Η χορήγηση κωδικών και η έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) για τους πρωτοετείς φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΙΣ & ΠΕΜΨ) της Ακαδημίας μας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, τη διασταύρωση των στοιχείων, την έκδοση Αριθμού Μητρώου (Α.Μ.), περί τα μέσα Οκτωβρίου.

Πριν από την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να μην υποβάλλουν ερωτήματα, μέσω e-mail, που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά, αφενός διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν μια θετική απάντηση στο ερώτημά τους και αφετέρου για να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος για όλους τους εμπλεκόμενους με τις συγκεκριμένες διαδικασίες.