Τελευταία νέα

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Α.Ε.Α. Κρήτης

 

1. Στις 18 Ιουλίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Ηθική - Βιοηθική».

Ήσαν παρόντα τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος. Εξελέγη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος Γρινιεζάκης σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Ηθική - Βιοηθική» με 11 θετικές ψήφους.

 

2. Στις 18 Ιουλίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση στην Ποιμαντική Πράξη της Εκκλησίας και της Ενορίας».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 10. Εξελέγη η κ. Ροδάνθη Ανδρουλιδάκη σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση στην Ποιμαντική Πράξη της Εκκλησίας και της Ενορίας» με 10 θετικές ψήφους.