Τελευταία νέα

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Α.Ε.Α. Κρήτης

 

1. Στις 02 Δεκεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 10. Εξελέγη ο κ. Εμμανουήλ Δουνδουλάκης σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία» με 10 θετικές ψήφους.

 

2. Στις 02 Δεκεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 9. Εξελέγη ο π. Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος» με 9 θετικές ψήφους.