Τελευταία νέα

Σας γνωρίζουμε ότι οι κωδικοί για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος) εξεδόθησαν και παρακαλούμε οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση stpass μία υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από την πύλη gov.gr ή εκτυπώνοντας, υπογράφοντας και σκανάροντας το πρότυπο (pdf, doc), όπου θα συμπληρώσετε και θα δηλώσετε ευδιακρίτως το προσωπικό email σας δια του οποίου θα παραλάβετε τους κωδικούς σας.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι