Τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές-φοιτήτριες και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών ότι κατόπιν αποφάσεως του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18/1/2021 θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη εξεταστική περίοδος από 5 έως 9 Φεβρουαρίου ενεστώτος έτους για όσους είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και έχουν υπερβεί το όγδοο εξάμηνο Σπουδών. Αιτήσεις (pdf, doc) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25 Ιανουαρίου έως 29 Ιανουαρίου 2021 στο emailsecretary2 είτε ψηφιακά υπογεγραμμένες από την πύλη gov.gr ή σαρωμένες με την υπογραφή σας.

Από τη Γραμματεία της Ακαδημίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι