Τελευταία νέα

Οι φοιτητές-φοιτήτριες οφείλουν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία των μαθημάτων τους κάθε φορά που εξετάζονται είτε μέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων, εφόσον τα μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία είτε μέσω της πλατφόρμας open e class, εφόσον τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακώς ώστε να γνωρίζουν ποια μαθήματα υποχρεούνται να δηλώσουν, για να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους.

Από τη Γραμματεία της Ακαδημίας