Τελευταία νέα

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Α.Ε.Α. Κρήτης

1. Στις 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 11. Εξελέγη ο π. Δημήτριος Στρατής σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία» με 8 θετικές ψήφους .

2. Στις 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία ».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 11. Εξελέγη ο κ. Μιχαήλ Στρουμπάκης σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία » με 11 θετικές ψήφους .

3. Στις 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την κρίση εκλογής μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού και της Θρησκείας ».

Από τα 11 μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ήσαν παρόντα τα 11. Εξελέγη ο κ. Χριστόφορος Αρβανίτης σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού και της Θρησκείας» με 11 θετικές ψήφους.