Τελευταία νέα

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχερικά με τη διευκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως την ανακοίνωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι