Παρακαλώ ενημερωθείτε σχερικά με τη διευκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως την ανακοίνωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γραμματεία (Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών, Διαγραφές, Πιστοποιητικά, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Κατατακτήριες, Ορκωμοσίες)

Open eClass Π.Α.Ε.Α.Κ.

Εύδοξος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Δι@ύγεια

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Α.Ε.Α. Αθήνας