Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την πρόσκληση για την ημερίδα.