Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα  σχετικά με: Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022.

Ανακοίνωση

Επισυναπτόμενο