ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ !

Προκήρυξη χορήγησης 20 (είκοσι) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, από το "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ", για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδ. έτους 2021-2022.

Παρακαλώ δείτε το κείμενο της προκύρηξης πατώντας εδώ.

Η αίτηση στάλθηκε από το Ίδρυμα σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και ενημερώθηκε στην ιστοσελίδα μας την Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 13:20. Παρακαλώ όσοι την κατεβάσατε πριν την ημερομηνία και ώρα αυτή να την ξανακατεβάσετε και να συμπληρώσετε το σωστό αρχείο.

Η αίτηση στάλθηκε από το Ίδρυμα ΞΑΝΑ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και ενημερώθηκε στην ιστοσελίδα μας την Παρασκευή 24.06.2022 και ώρα 10:39. Παρακαλώ όσοι την κατεβάσατε πριν την ημερομηνία και ώρα αυτή να την ξανακατεβάσετε και να συμπληρώσετε το σωστό αρχείο.

Βρείτε την Αίτηση σε pdf, doc. Πατήστε CTRL+F5 μόλις ανοίξει για να σιγουρευτείτε ότι έχετε την ορθή επανάληψη του αρχείου.