Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΠΙΣ και του ΠΕΜΨ που πρόκειται να παρακολουθήσουν (εφόσον τα δηλώσουν) τα παρακάτω μαθήματα «δια ζώσης» ή «εξ αποστάσεως», να επικοινωνήσουν άμεσα με τον καθηγητή κ. Ξυνάδα στο e-mail: emmxynadasgmail για την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων.

Παρακαλούνται κατά την αποστολή του e-mail να σημειώνουν: Ονοματεπώνυμο, εξάμηνο και εάν είναι παλαιότεροι φοιτητές ΠΑΕΑΚ ή προέρχονται από την ΑΕΑ Βελλάς.

ΠΙΣ:

Γ΄ Εξάμηνο: 306: Βυζαντινή Μουσική (ΙΙΙ)

ΠΕΜΨ:

Γ΄ εξάμηνο: 301: Αναστασιματάριο Αργό (Πέτρου & Ιωάννου)

Ε΄ εξάμηνο: 507: Πολυέλεοι-Δοξολογίες κατ΄ ήχον των Μεγ. Μουσικοδιδασκάλων

505: Ιστορία Μουσικών Συστημάτων (αρχαίων, ανατολικών, σύγχρονων)

Ζ΄ εξάμηνο: 702: Μορφολογία(ανάλυση μουσικών έργων των Μεγ. Βυζαντινών Μελοποιών