Τελευταία νέα

Προς όλους τους φοιτητές ΠΕΜΨ προερχόμενοι από την ΑΕΑ Βελλάς:

Για την παραλαβή των προσωπικών κωδικών σας προκειμένου να αξιοποιήσετε τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΠΑΕΑΚ (ακαδημαϊκή ταυτότητα, συγγράμματα ΕΥΔΟΞΟΣ, open eClass) παρακαλείστε:

1. Να αποστείλετε στη Γραμματεία μας grammatiafth από την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην οποία οποία θα λάβετε την απάντηση) όλα τα παρακάτω:

1.Α. Υπεύθυνη δήλωση είτε υπογεγραμμένη από εσάς και σκαναρισμένη, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη από την πύλη https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses, με την οποία θα αιτείστε τους προσωπικούς κωδικούς σας και όπου θα αναγράφετε καθαρά και την προσωπική email διεύθυνσή σας.

1.Β. Σκαναρισμένο φωτοαντίγραφο ή φωτογραφίες της αστυνομικής σας ταυτότητας.

1.Γ. Πιστοποιητικό γέννησης.

1.Δ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ με λατινικούς χαρακτήρες (www.amka.gr) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ΗΔΙΚΑ που να πιστοποιεί την ορθή γραφή των προσωπικών σας στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός) με λατινική γραφή.

1.Ε. Οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ σας.

1.ΣΤ. Στοιχεία επικοινωνίας σας: Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη-χωριό, περιοχή, ΤΚ), σταθερό και κινητό τηλέφωνο.

2. Περιμένετε οδηγίες για την Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.