Τελευταία νέα

Παρουσία της ΠΑΕΚ, μέσω του Προεδρεύοντος με κατάθεση στεφάνου, στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης.

 01  02 03

04

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι