Τελευταία νέα

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 17.01.2024 - 30.01.2024.

 

  • Η διευρυμένη εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 31.01.2024 - 02.02.2024.

 

  • Δηλώσεις μαθημάτων για τη διευρυμένη εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 (pdf, doc) θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία grammatiafth κατά το διάστημα 22.01.2024 - 26.01.2024, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένες από την πύλη gov.gr, είτε σαρωμένες με την υπογραφή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διευρυμένη εξεταστική έχουν όσοι έχουν όσοι φοιτούν στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, είχαν δηλώσει το μάθημα σε προηγούμενα εξάμηνα και κατοχύρωσαν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι