Τελευταία νέα

Ανακοινώνεται ότι οι κατατασσόμενοι στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών μετά τη διεξαγωγή των Γραπτών Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ακαδημίας από 27.12.2023 έως 03.01.2024 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammatiafth.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.       Αίτηση εγγραφής

2.      Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

3.       Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

4.       Πιστοποιητικό γέννησης

5.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

6.       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄

7.       Φωτογραφίες 4 (με αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρεία Ταχυμεταφορών)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι