Τελευταία νέα

Παρακαλούμε δείτε την Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων για μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Λειτουργικές διατάξεις».