Τελευταία νέα

Σας ενημερώσουμε ότι στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 πρόγραμμα εξομοίωσης για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά την περίοδο 01-31 Μαϊου 2024. Η έναρξη του προγράμματος (2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα) γίνεται τον Οκτώβριο.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση: pdf, doc

Πτυχίο Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Ακαδημία με email στην διεύθυνση grammatiafth.