Τελευταία νέα

Ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές στους επιβλέποντες καθηγητές για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι η Τρίτη 18.06.2024.