Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών και Διαγραφές - ΕΝΤΥΠΑ

 

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα πραγματοποιηθούν αυστηρά κατά το διάστημα

21 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 5 Οκτωβρίου 2021

Παρακαλώ φροντίστε για την έγκαιρη ανανέωση της εγγραφής σας. Αλλαγές-διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων δεν θα είναι εφικτές.

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα παρακάτω.

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε τα κατάλληλα έντυπα που θα βρείτε παρακάτω, ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Στη συνέχεια αποστείλετε οι πρωτοετείς ταχυδρομικώς ή με εταιρία ταχυμεταφορών τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην διεύθυνση της Ακαδημίας και οι δευτεροετείς και άνω από το προσωπικό σας email τα απαραίτητα δικαιολογητικά ευανάγνωστα στο email της Γραμματείας της Π.Α.Ε.Α.Κ. (secretary2). Για απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο τηλεφωνικώς μαζί μας. Στις δηλώσεις μαθημάτων, όπου ζητείται, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και τον κωδικό μαθήματος. Δηλώνετε μέχρι και 13 μαθήματα για παρακολούθηση.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εξής η εγγραφή των πρωτοετών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ημερομηνίες που το Υπουργείο ορίζει. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να ενημερώνονται από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου για την έγκαιρη υποβολή της αιτήσεως εγγραφής τους. Αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους, θα πρέπει να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary, είτε ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφορών στην Ακαδημία (Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, Αλκιβιάδου 10, ΤΚ 71307, ΤΘ 1898, Ηράκλειο Κρήτης) για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως 30 Σεπτεμβρίου 2021:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου μετά την ολοκληρωμένη υποβολή).
 2. Υπογεγραμμένη Αίτηση εγγραφής Π.Α.Ε.Α. Κρήτης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (βρείτε τα έντυπα αυτά παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 3. Υπογεγραμμένη Δήλωση Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 4. Υπογεγραμμένη Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από την ιστοσελίδα amka.gr) με ελληνικούς χαρακτήρες.
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από την ιστοσελίδα amka.gr) με λατινικούς χαρακτήρες ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ΗΔΙΚΑ που να πιστοποιεί την ορθή γραφή των προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός) με λατινική γραφή.
 9. Απολυτήριο Λυκείου.
 10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Υπογεγραμμένη Αίτηση ανανέωσης εγγραφής (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 2. Υπογεγραμμένη Δήλωση μαθημάτων (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 3. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 4. Υπογεγραμμένη Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για όσους δεν έχουν υποβάλλει (βρείτε την παρακάτω ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε).
 5. Φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο), αν υπάρχει.
 6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από την ιστοσελίδα amka.gr) με λατινικούς χαρακτήρες ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ΗΔΙΚΑ που να πιστοποιεί την ορθή γραφή των προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός) με λατινική γραφή για όσους δεν έχουν ήδη φέρει.

Η ανανέωση πραγματοποιείται δύο φορές το ακαδημαϊκό έτος: το μήνα Σεπτέμβριο και το μήνα Φεβρουάριο κατά τις ημερομηνίες που κάθε φορά ορίζονται.

Η ανανέωση πραγματοποιείται αποκλειστικά αποστέλλοντας από το προσωπικό σας email τα απαραίτητα δικαιολογητικά ευανάγνωστα στο email της Γραμματείας της Π.Α.Ε.Α.Κ. (secretary2).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 1. Υπογεγραμμένη Αίτηση (χειρόγραφη) προς το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο με τους λόγους του αιτήματος.
 2. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους λόγους διαγραφής θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
 3. Επιστροφή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έλαβε, εάν έχασε την ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία.
 4. Επιστροφή Τριπτύχου (Φοιτητική Ταυτότητα). Εάν δεν έχετε παραλάβει, θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά σας από το Αρχείο της Ακαδημίας. Εάν το έχετε απωλέσει συμπληρώνετε Υπέυθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δηλώνετε την απώλειά του.
 5. Επιστροφή βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έλαβε.

Τα δικαιολογητικά διαγραφής αποστέλλονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για διαγραφή και την υπεύθυνη δήλωση με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφορών.


ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αίτηση εγγραφής: pdf, doc

2. Δήλωση μαθημάτων (πατήστε για τους κωδικούς μαθημάτων):

Χειμερινά Εξάμηνα:  Α' εξάμηνο (pdf, doc), Γ' εξάμηνο (pdf, doc), Ε' εξάμηνο (pdf, doc), Ζ' εξάμηνο (pdf, doc), επί Πτυχίω (pdf, doc).

Εαρινά Εξάμηνα: Β' εξάμηνο (pdf, doc), Δ' εξάμηνο (pdf, doc), ΣΤ' εξάμηνο (pdf, doc), Η' εξάμηνο (pdf, doc), επί Πτυχίω (pdf, doc).

3. Υπεύθυνη Δήλωση: pdf, doc

4. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για όσους δεν έχουν υποβάλει: pdf, doc

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ΔΕΝ προσφέρονται τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

 • ΙΕΡ111 Λατινικά
 • ΙΕΡ112 Χορωδιακές Ασκήσεις
 • ΙΕΡ312 Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία
 • ΙΕΡ313 Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • ΙΕΡ511 Ποιμαντική Ψυχολογία
 • ΙΕΡ513 Ορθόδοξος Μοναχισμός
 • ΙΕΡ712 Νεομαρτυρολογικές Πηγές
 • ΙΕΡ714 Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας

 


ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής: pdf, doc

2. Δήλωση μαθημάτων (πατήστε για τους κωδικούς μαθημάτων):

Χειμερινά Εξάμηνα:  Α' εξάμηνο (pdf, doc), Γ' εξάμηνο (pdf, doc), Ε' εξάμηνο (pdf, doc), Ζ' εξάμηνο (pdf, doc), επί Πτυχίω (pdf, doc).

Εαρινά Εξάμηνα: Β' εξάμηνο (pdf, doc), Δ' εξάμηνο (pdf, doc), ΣΤ' εξάμηνο (pdf, doc), Η' εξάμηνο (pdf, doc), επί Πτυχίω (pdf, doc).

3. Υπεύθυνη Δήλωση: pdf, doc

4. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για όσους δεν έχουν υποβάλει: pdf, doc

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ΔΕΝ προσφέρονται τα παρακάτω υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα:

 • ΜΟΥΣ112 Στεριανή και Νησιώτικη Παράδοση
 • ΜΟΥΣ311 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
 • ΜΟΥΣ511 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)
 • ΜΟΥΣ711 Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)

 


 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι