Τελευταία νέα

Πτυχιακές Εργασίες

Οδηγίες και ημερομηνίες οριστικής κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

από τους φοιτητές στους επιβλέποντες καθηγητές για το τρέχον ακαδ. έτος 2023-24:

  • έως και 10 Οκτωβρίου 2023 για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023,
  • έως και 21 Φεβρουαρίου 2024 για το χειμερινό εξάμηνο και
  • έως και 18 Ιουνίου 2024 για το εαρινό εξάμηνο.

 

Η κατάθεση θέματος πτυχιακής εργασίας γίνεται από τον καθηγητή που ορίζεται ως επιβλέπων σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με το γνωστικό αντικείμενο του επιβλέποντα.