Τελευταία νέα

Πτυχιακές Εργασίες

Ημερομηνίες οριστικής κατάθεσης πτυχιακών εργασιών

από τους φοιτητές στους επιβλέποντες καθηγητές για το τρέχον ακαδ. έτος 2022-23:

  • έως και 21 Οκτωβρίου 2022 για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022,
  • έως και 21 Φεβρουαρίου 2023 για το χειμερινό εξάμηνο και
  • έως και 23 Ιουνίου 2023 για το εαρινό εξάμηνο.

 

Δήλωση πτυχιακής: pdf, doc