Τελευταία νέα

Διαγραφές

 Δικαιολογητικά Διαγραφής:

  1. Υπογεγραμμένη Αίτηση (χειρόγραφη) προς το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο με τους λόγους του αιτήματος.
  2. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους λόγους διαγραφής θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
  3. Επιστροφή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έλαβε, εάν έχασε την ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία.
  4. Επιστροφή Τριπτύχου (Φοιτητική Ταυτότητα). Εάν δεν έχετε παραλάβει, θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά σας από το Αρχείο της Ακαδημίας. Εάν το έχετε απωλέσει συμπληρώνετε Υπέυθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δηλώνετε την απώλειά του.
  5. Επιστροφή βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έλαβε.

Τα δικαιολογητικά διαγραφής αποστέλλονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για διαγραφή και την υπεύθυνη δήλωση με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφορών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι