Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  • Αμαλία Γεναράκη, Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης