1. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. Αντώνιος Σανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής