Τελευταία νέα

 

Δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών

  1. Αίτηση εγγραφής με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (εκτύπωση εκ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία.
  2. Εκτύπωση και συμπλήρωση της Δηλώσεως Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας (βρείτε τη Δήλωση πατώντας εδώ).
  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.
  5. Πιστοποιητικό γέννησης.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται στη γραμματεία της Ακαδημίας με συστημένη επιστολή.

Από τη Γραμματεία της Ακαδημίας.

Δείτε το έγγραφο σε pdf εδώ.