Τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν λήψεως του Φ.252/155916/Α5/19-09-2017 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., παρακαλούνται οι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της Ακαδημίας που δεν υπέβαλαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αίτηση εγγραφής, να αποστείλλουν μέχρι 10.10.2017 αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή, προκειμένου να διαβιβασθούν στο Υπουργείο για ολοκλήρωση της εγγραφής τους.