Τελευταία νέα

Βήμα 1. Οι επιτυχόντες και στα δύο Προγράμματα Σπουδών της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως δημοσιεύονται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Βήμα 2. Για την πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρακαλούμε πατείστε εδώ.

Βήμα 3. Για την ολοκλήρωσης της εγγραφής οι επιτυχόντες παρακαλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται εδώ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ)

Βήμα 4. Στη συνέχεια παρακαλούμε επισκεφτείτε και συμπληρώστε το στατιστικό δελτίο στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Βήμα 5. Οι έχοντες υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μετά το βήμα 3, παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Ακαδημίας από 07 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και 18 Οκτωβρίου 2019 επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, ή άλλο αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να παραλάβουν τους απαραίτητους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες.