Τελευταία νέα

Επικαιροποίηση 08.02.2023

Προς τους φοιτητες ΠΕΜΨ που προέρχονται από την ΑΕΑ Βελλάς:

Παρακαλούμε δείτε εδώ τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων της ΠΑΕΑΚ με τα προγράμματα σπουδών της ΑΕΑ Βελλάς.