Τελευταία νέα

Προς τους φοιτητες ΠΕΜΨ που προέρχονται από την ΑΕΑ Βελλάς:

Παρακαλούμε δείτε εδώ τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων της ΠΑΕΑΚ με τα προγράμματα σπουδών της ΑΕΑ Βελλάς.