Τελευταία νέα

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Βάσει της Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Αποφάσεως δικαίωμα κατάταξης έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε όλες τις κατηγορίες αποφοίτων Σχολών (Πανεπιστήμιων, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας), αφορούν, μόνο άρρενες.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 46935/ζ1/22 (ΦΕΚ 2031 Β/21-4-2022) Υπουργική Απόφαση, δύνανται απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, συναφούς με το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών αντικειμένου, να κατατάσσονται στην ΠΑΕΑΚ, μετά από επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω.

Τα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης κατατίθενται από 01 έως και 15 Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οδηγίες καθώς και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Ακαδημία με email στην διεύθυνση grammatiafth. Για την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς.

ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα 1: Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)

  1. Από το βιβλίο του Απόστολου Μπουρνέλη «Εκκλ/κή Γραμματολογία-Πατρολογία» Τόμος Β΄ Ηράκλειο 2007, σ.σ. 26-36, 52-59, 79-91, 173-180, 210-220.
  2. Από το βιβλίο του Π. Χρήστου «Εκκλησιαστική Γραμματολογία» τόμος Α΄ σελ. 174-219.

Μάθημα 2: Εισαγωγή στην Κ.Δ.

Από το βιβλίο του Ιωάννη Καραβιδόπουλου «Εισαγωγή στην Κ.Δ.», Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 2007, σελ. 15-17, 32-37, 52-58, 72-74, 80-81, 97-100, 104-110, 113-117, 126-140, 154-157, 161-163, 167-170, 172-178, 180-183, 190-191, 194, 209-218, 238-251, 284-289, 318-326,352-368, 369-379.

Μάθημα 3: Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

Από το βιβλίο του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα Νανάκη, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία», Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 25-77, 157-233, 251-278.

Κατεβάστε την ύλη του ΠΙΣ σε pdf.