Τελευταία νέα

Δίδεται παράταση μέχρι 09.07.2024. Παρακαλούμε φροντίστε για την εγγραφή σας στον νέο IDM ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΑΕΑΚ μεταβαίνει σε νέο IDM που θα ενοποιήσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της (Ακαδ. ταυτότητα, Εύδοξος, Open eClass, Email, Φοιτητολόγιο, κλπ.) κάτω από έναν ενιαίο ψηφιακό λογαριασμό για κάθε μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητάς της. Για το λόγο αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες από εσάς τους φοιτητές.

Θα πρέπει να μπείτε και να κάνετε την εγγραφή σας στον νέο IDM: https://uregister.aeahk.gr/ μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2024.

Αναλυτικές οδγίες θα βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ στα εξής:

Είναι απαραίτητο να έχετε δηλώσει στη Γραμματεία ένα κινητό ή ένα email στα οποία έχετε πρόσβαση μόνο εσείς! Εκεί θα σας σταλεί ένα PIN σε περίπτωση που χάσετε/ξεχάσετε ή θέλετε να αλλάξετε μελλοντικά τον κωδικό σας (θα ακολουθήσουν και αναλυτικές οδηγίες μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών). Για τους ενεργούς φοιτητές αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη καταχωρηθεί με την εγγραφή σας, οι υπόλοιποι θα πρέπει να τα δηλώσετε, μαζί με ότι άλλα στοιχεία σας εκκρεμούν.

Αφού πατήσετε Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα! θα επιλέξετε Είμαι παλιός φοιτητής και έχω κωδικούς και θα ξεκινήσετε τη διαδικασία με το κουμπί Έναρξη ενεργοποίησης.

Στην επόμενη καρτέλα θα εισάγετε τους κωδικούς που έχετε λάβει από τη Γραμματεία για την Ακαδ. ταυτότητα, τον Εύδοξο και το Open eClass της Ακαδημίας.

Ακολουθείστε τις οδηγίες στις επόμενες καρτέλες και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία σας που εμφανίζονται και που πληκτρολογείτε εσείς είναι σωστά! Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους η διαδικασία δε θα μπορεί να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για να προστεθούν ή να διορθωθούν τυχόν λανθασμένα στοιχεία σας στο φοιτητολόγιο.

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε νέο κωδικό, μπορείτε να πληκτρολογείστε και τον ίδιο που έχετε τώρα, αρκεί να πληρεί τα κριτήρια. Κρατείστε αυτόν τον κωδικό ασφαλή!

Ενημερώστε τους συμφοιτητές σας που μπορεί να μην είδαν την ανακοίνωση αυτή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με τα στοιχεία σας επικοινωνήστε με τη Γραμματία της ΠΑΕΑΚ.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήσετε με email στο simge.